W dniu 27.01.2023 r. odbyło się spotkanie w Ratuszu UMiG Lesko delegacji Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-Lecia Klubu LKS SANOVIA GEOKART Lesko z Panem Przewodniczącym Rady Dariuszem Kotyłą.
Podczas spotkania komitet przedstawił propozycje, oraz plan dalszej pracy celem organizacji obchodów 100 – lecia Klubu.
Przewodniczący wyraził chęć objęcia Patronatu nad obchodami. Przed nami dużo pracy, i kolejne spotkania organizacyjne.
Obchody 100 – lecia można wesprzeć min poprzez:
– wpłatę środków na utworzoną zrzutkę: https://zrzutka.pl/pamyac
– dokonując bezpośredniej wpłaty na wydzielone konto LKS SANOVII Lesko 06 1600 1462 1027 9022 1000 0003 wpisując w tytule: „Jubileusz 100-lecia SANOVII”.
– przekazując produkt, usługę na licytację. – prosimy także o Twój 1,5 %, który możesz przekazać rozliczając PIT. Nasz nr KRS 0000218540 Zapraszamy do współpracy.
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-Lecia Klubu LKS SANOVIA GEOKART Lesko serdecznie dziękuje Panu Przewodniczącemu za poświęcony czas i merytoryczną rozmowę oraz zadeklarowaną pomoc przy organizacji 100 Lecia KLUBU.
HEJ HEJ SANOVIA