W dniu 24.01.2023r odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy delegacji Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-Lecia Klubu LKS SANOVIA GEOKART Lesko z Panem Burmistrzem Adamem Snarskim.

Na spotkaniu zostały przez Komitet omówione i przedstawione panu Burmistrzowi główne zamierzenia i punkty związane z obchodami 100 Lecia Klubu tj. program imprezy jak i potrzeby jego realizacji. Pan burmistrz wysłuchał od Komitetu liczne propozycje i postulaty dotyczące przebiegu imprezy i ze swojej strony zadeklarował swoją pomoc przy jej organizacji.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt ze pan Burmistrz Adam Snarski na prośbę Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 Lecia Klubu SANOVIA Lesko – przyjął honorowy patronat nad jego obchodami.

Na zakończenie warto dodać, że nie było to ostatnie tego typu spotkanie i obie strony zadeklarowały spotkać się w tej sprawie w następnym miesiącu.

Ze swojej strony Komitet Organizacyjny Obchodów 100-Lecia Klubu LKS SANOVIA GEOKART Lesko serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi za poświęcony czas, merytoryczną rozmowę i zadeklarowaną pomoc przy organizacji 100 Lecia KLUBU.

Jak zadeklarowały obie strony spotkania w tym temacie będą dalej kontynuowane.

tekst: Grzegorz Kuczma

fot: Przemysław Lasek

#pilkanozna#Sanovia#lesko#100lecieklubu