Zarząd

Prezes Zbigniew Paszkowski 727 020 098

Wiceprezes Grzegorz Kuczma

Wiceprezes Sebastian Skalski 504 313 887

Sekretarz Tomasz Osękowski 889 194 178

Skarbnik Monika Kendryna 697 772 606

Członek Zarządu

Marek Bocheński

Czesław Czenczek

Mirosław Leszczyński – +48 696 649 788

Jacek Zięba

Komisja rewizyjna:
Matuszewski Stanisław
Faluszczak Krzysztof
Grzyb Ryszard