Zarząd

Krzysztof Samuś – Prezes Zarządu

tel. +48 693 219 369

mail: krzysztof.samus@gmail.com

Rafał Paszkowski – Viceprezes Zarządu

tel. +48 605 125 673

mail: rafalpaszkowski@yahoo.pl

Zbigniew Paszkowski – Sekretarz

tel. +48 727 020 098

mail: sanovia@onet.pl

Monika Kendryna – Skarbnik

tel. +48 697 772 606

mail: biurolesko@o2.pl

Czesław Czenczek – Członek Zarządu

tel. +48 693 976 496